Home

Zaak T-504/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Murnauer Markenvertrieb/BHIM (NOTFALL CREME)

Zaak T-504/12: Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Murnauer Markenvertrieb/BHIM (NOTFALL CREME)

26.1.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/63


Beroep ingesteld op 19 november 2012 — Murnauer Markenvertrieb/BHIM (NOTFALL CREME)

(Zaak T-504/12)

2013/C 26/124

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Murnauer Markenvertrieb GmbH (Trebur, Duitsland) (vertegenwoordigers: F. Traub en H. Daniel, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 20 september 2012 in zaak R 271/2012-4 vernietigen;

verweerder verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk dat het woordelement „NOTFALL CREME” bevat voor waren van de klassen 3 en 5 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 10 107 134

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, en artikel 83 van verordening nr. 207/2009