Home

Zaak C-113/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino” , ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus (Prejudiciële verwijzing — Medische vervoersdiensten — Nationale wettelijke regeling die de activiteit van medisch vervoer voor openbare verzorginstellingen bij voorrang gunt aan vrijwilligersorganisaties, die aan de wettelijke vereisten voldoen en op een lijst zijn opgenomen — Verenigbaarheid met het Unierecht — Overheidsopdrachten — Artikelen 49 VWEU en 56 VWEU — Richtlijn 2004/18/EG — Gemengde diensten, die zowel in bijlage II A als in bijlage II B bij richtlijn 2004/18 zijn bedoeld — Artikel 1, lid 2, sub a en d — Begrip „overheidsopdracht voor diensten”  — Bezwarende titel — Tegenprestatie die bestaat in de vergoeding van de gemaakte kosten)

Zaak C-113/13: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino” , ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus (Prejudiciële verwijzing — Medische vervoersdiensten — Nationale wettelijke regeling die de activiteit van medisch vervoer voor openbare verzorginstellingen bij voorrang gunt aan vrijwilligersorganisaties, die aan de wettelijke vereisten voldoen en op een lijst zijn opgenomen — Verenigbaarheid met het Unierecht — Overheidsopdrachten — Artikelen 49 VWEU en 56 VWEU — Richtlijn 2004/18/EG — Gemengde diensten, die zowel in bijlage II A als in bijlage II B bij richtlijn 2004/18 zijn bedoeld — Artikel 1, lid 2, sub a en d — Begrip „overheidsopdracht voor diensten”  — Bezwarende titel — Tegenprestatie die bestaat in de vergoeding van de gemaakte kosten)

9.2.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 46/3


Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 11 december 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Consiglio di Stato — Italië) — Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino”, ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria/San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

(Zaak C-113/13)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Medische vervoersdiensten - Nationale wettelijke regeling die de activiteit van medisch vervoer voor openbare verzorginstellingen bij voorrang gunt aan vrijwilligersorganisaties, die aan de wettelijke vereisten voldoen en op een lijst zijn opgenomen - Verenigbaarheid met het Unierecht - Overheidsopdrachten - Artikelen 49 VWEU en 56 VWEU - Richtlijn 2004/18/EG - Gemengde diensten, die zowel in bijlage II A als in bijlage II B bij richtlijn 2004/18 zijn bedoeld - Artikel 1, lid 2, sub a en d - Begrip „overheidsopdracht voor diensten” - Bezwarende titel - Tegenprestatie die bestaat in de vergoeding van de gemaakte kosten))

(2015/C 046/03)

Procestaal: Italiaans

Verwijzende rechter

Consiglio di Stato

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Azienda sanitaria locale n. 5 „Spezzino”, ANPAS Associazione Nazionale Pubblica Assistenza — Comitato Regionale Liguria, Regione Liguria

Verwerende partijen: San Lorenzo Società Cooperativa Sociale, Croce Verde Cogema Cooperativa Sociale Onlus

in tegenwoordigheid van: Croce Rossa Italiana — Comitato regionale Liguria e.a.

Dictum

De artikelen 49 VWEU en 56 VWEU moeten aldus worden uitgelegd dat zij zich niet verzetten tegen een nationale regeling, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, die bepaalt dat medische spoed- en noodvervoersdiensten, zonder enige vorm van bekendmaking, bij voorrang en middels rechtstreekse gunning moeten worden opgedragen aan vrijwilligersorganisaties waarmee een overeenkomst is gesloten, mits het wettelijke en contractuele kader waarbinnen die organisaties werken, daadwerkelijk bijdraagt tot het sociale doel en tot de aan die regeling ten grondslag liggende doestellingen van solidariteit en kostenefficiëntie.