Home

Zaak C-115/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 april 2014 — Europese Commissie/Hongarije (Niet-nakoming — Accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken — Richtlijn 92/83/EEG — Vaststelling van accijnstarieven — Productie van ethylalcohol in een distilleerderij waarop een nulaccijnstarief van toepassing is — Accijnsvrijstelling voor de productie van ethylalcohol door particulieren)

Zaak C-115/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 april 2014 — Europese Commissie/Hongarije (Niet-nakoming — Accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken — Richtlijn 92/83/EEG — Vaststelling van accijnstarieven — Productie van ethylalcohol in een distilleerderij waarop een nulaccijnstarief van toepassing is — Accijnsvrijstelling voor de productie van ethylalcohol door particulieren)

10.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 175/13


Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 10 april 2014 — Europese Commissie/Hongarije

(Zaak C-115/13)(1)

((Niet-nakoming - Accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken - Richtlijn 92/83/EEG - Vaststelling van accijnstarieven - Productie van ethylalcohol in een distilleerderij waarop een nulaccijnstarief van toepassing is - Accijnsvrijstelling voor de productie van ethylalcohol door particulieren))

2014/C 175/14

Procestaal: Hongaars

Partijen

Verzoekende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Barslev en A. Sipos, gemachtigden)

Verwerende partij: Hongarije (vertegenwoordigers: M. Z. Fehér, K. Szíjjártó en K. Molnár, gemachtigden)

Voorwerp

Niet-nakoming — Schending van de artikelen 19 tot en met 21 van richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB L 316, blz. 21), gelezen in samenhang met artikel 22, lid 7, van die richtlijn en artikel 3, lid 1, van richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken (PB L 316, blz. 29) — Bepaling van de accijns — Productie van ethylalcohol in een distilleerderij waarop een nulaccijnstarief van toepassing is — Accijnsvrijstelling voor de productie van ethylalcohol door particulieren

Dictum

1)

Door de vaststelling en toepassing van een regeling op grond waarvan onder de daarin genoemde voorwaarden een nulaccijnstarief van toepassing is op de productie van ethylalcohol in een distilleerderij en een accijnsvrijstelling geldt voor de productie van ethylalcohol door particulieren, heeft Hongarije niet voldaan aan de verplichtingen die op hem rusten krachtens de artikelen 19 tot en met 21 van richtlijn 92/83/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de harmonisatie van de structuur van de accijns op alcohol en alcoholhoudende dranken, zoals gewijzigd bij de Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Republiek Bulgarije en Roemenië en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese Unie is gegrond, gelezen in samenhang met artikel 22, lid 7, van die richtlijn en artikel 3, lid 1, van richtlijn 92/84/EEG van de Raad van 19 oktober 1992 betreffende de onderlinge aanpassing van de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken.

2)

Hongarije wordt verwezen in de kosten.