Home

Zaak C-569/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Förvaltningsrätten i Malmö — Zweden) — Bricmate AB/Tullverket [Prejudiciële verwijzing — Handelspolitiek — Antidumpingrecht op keramische tegels van oorsprong uit China — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 917/2011 — Geldigheid — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikelen 3, leden 2, 3, 5 en 6, 17 en 20, lid 1 — Vaststelling van de schade en het oorzakelijk verband — Feitelijke onjuistheden en kennelijke beoordelingsfouten — Zorgvuldigheidsplicht — Onderzoek van de gegevens verstrekt door een in de steekproef opgenomen importeur — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging]

Zaak C-569/13: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Förvaltningsrätten i Malmö — Zweden) — Bricmate AB/Tullverket [Prejudiciële verwijzing — Handelspolitiek — Antidumpingrecht op keramische tegels van oorsprong uit China — Uitvoeringsverordening (EU) nr. 917/2011 — Geldigheid — Verordening (EG) nr. 1225/2009 — Artikelen 3, leden 2, 3, 5 en 6, 17 en 20, lid 1 — Vaststelling van de schade en het oorzakelijk verband — Feitelijke onjuistheden en kennelijke beoordelingsfouten — Zorgvuldigheidsplicht — Onderzoek van de gegevens verstrekt door een in de steekproef opgenomen importeur — Motiveringsplicht — Rechten van de verdediging]

3.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 363/5


Arrest van het Hof (Derde kamer) van 10 september 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Förvaltningsrätten i Malmö — Zweden) — Bricmate AB/Tullverket

(Zaak C-569/13)(1)

([Prejudiciële verwijzing - Handelspolitiek - Antidumpingrecht op keramische tegels van oorsprong uit China - Uitvoeringsverordening (EU) nr. 917/2011 - Geldigheid - Verordening (EG) nr. 1225/2009 - Artikelen 3, leden 2, 3, 5 en 6, 17 en 20, lid 1 - Vaststelling van de schade en het oorzakelijk verband - Feitelijke onjuistheden en kennelijke beoordelingsfouten - Zorgvuldigheidsplicht - Onderzoek van de gegevens verstrekt door een in de steekproef opgenomen importeur - Motiveringsplicht - Rechten van de verdediging])

(2015/C 363/05)

Procestaal: Zweeds

Verwijzende rechter

Förvaltningsrätten i Malmö

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Bricmate AB

Verwerende partij: Tullverket

Dictum

Bij het onderzoek van de prejudiciële vraag is niet gebleken van feiten of omstandigheden die de geldigheid kunnen aantasten van uitvoeringsverordening (EU) nr. 917/2011 van de Raad van 12 september 2011 tot instelling van een definitief antidumpingrecht en tot definitieve inning van het voorlopige antidumpingrecht op keramische tegels van oorsprong uit de Volksrepubliek China.