Home

Zaak C-634/13 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 september 2015 — Total Marketing Services SA, rechtsopvolger van Total Raffinage Marketing/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Markt voor paraffinewas — Markt voor „slack wax” — Duur van de deelname aan een onrechtmatige mededingingsregeling — Beëindiging van de deelname — Onderbreking van de deelname — Geen bewijs van heimelijke contacten gedurende een bepaalde periode — Voortzetting van de inbreuk — Bewijslast — Publieke distantiëring — Perceptie van de overige karteldeelnemers van de bedoeling om zich te distantiëren — Motiveringsplicht — Beginselen van vermoeden van onschuld, gelijke behandeling, effectieve rechterlijke bescherming en het persoonlijke karakter van straffen)

Zaak C-634/13 P: Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 september 2015 — Total Marketing Services SA, rechtsopvolger van Total Raffinage Marketing/Europese Commissie (Hogere voorziening — Mededinging — Markt voor paraffinewas — Markt voor „slack wax” — Duur van de deelname aan een onrechtmatige mededingingsregeling — Beëindiging van de deelname — Onderbreking van de deelname — Geen bewijs van heimelijke contacten gedurende een bepaalde periode — Voortzetting van de inbreuk — Bewijslast — Publieke distantiëring — Perceptie van de overige karteldeelnemers van de bedoeling om zich te distantiëren — Motiveringsplicht — Beginselen van vermoeden van onschuld, gelijke behandeling, effectieve rechterlijke bescherming en het persoonlijke karakter van straffen)

9.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 371/6


Arrest van het Hof (Vijfde kamer) van 17 september 2015 — Total Marketing Services SA, rechtsopvolger van Total Raffinage Marketing/Europese Commissie

(Zaak C-634/13 P)(1)

((Hogere voorziening - Mededinging - Markt voor paraffinewas - Markt voor „slack wax” - Duur van de deelname aan een onrechtmatige mededingingsregeling - Beëindiging van de deelname - Onderbreking van de deelname - Geen bewijs van heimelijke contacten gedurende een bepaalde periode - Voortzetting van de inbreuk - Bewijslast - Publieke distantiëring - Perceptie van de overige karteldeelnemers van de bedoeling om zich te distantiëren - Motiveringsplicht - Beginselen van vermoeden van onschuld, gelijke behandeling, effectieve rechterlijke bescherming en het persoonlijke karakter van straffen))

(2015/C 371/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirante: Total Marketing Services SA, rechtsopvolger van Total Raffinage Marketing (vertegenwoordigers: A. Vandencasteele, C. Lemaire en S. Naudin, avocats)

Andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: P. Van Nuffel en A. Biolan, gemachtigden, bijgestaan door N. Coutrelis, avocat)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Total Marketing Services SA wordt verwezen in de kosten.