Home

Zaak C-177/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 februari 2014 — Marek Marszałkowski/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk met woordelementen „Walichnowy” en „Marko”  — Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerk MAR-KO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar]

Zaak C-177/13 P: Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 februari 2014 — Marek Marszałkowski/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG [Hogere voorziening — Gemeenschapsmerk — Verordening (EG) nr. 40/94 — Artikel 8, lid 1, sub b — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk met woordelementen „Walichnowy” en „Marko”  — Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerk MAR-KO — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar]

16.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 184/5


Beschikking van het Hof (Zesde kamer) van 13 februari 2014 — Marek Marszałkowski/Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co. KG

(Zaak C-177/13 P)(1)

([Hogere voorziening - Gemeenschapsmerk - Verordening (EG) nr. 40/94 - Artikel 8, lid 1, sub b - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk met woordelementen „Walichnowy” en „Marko” - Oppositie door houder van gemeenschapswoordmerk MAR-KO - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar])

2014/C 184/06

Procestaal: Pools

Partijen

Verzoekende partij: Marek Marszałkowski (vertegenwoordiger: C. Sadkowski, radca prawny)

Andere partijen in de procedure: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: D. Walicka, gemachtigde), Mar-Ko Fleischwaren GmbH & Co.

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 4 februari 2013, Marszalkowski/BHIM — Mar-Ko Fleischwaren (WALICHNOWY MARKO) (T-159/11), waarbij het Gerecht heeft verworpen het beroep ingesteld tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 11 januari 2011 (zaak R 760/2010-4) houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot afwijzing van de oppositie ingesteld door de houder van het gemeenschapswoordmerk „Mar-Ko” voor waren van klasse 29 van de Overeenkomst van Nice — Schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1) en van artikel 48, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2)

Marek Marszałkowski wordt verwezen in de kosten.