Home

Zaak C-258/13: Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 28 november 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de 5 a Vara Cível de Lisboa — Portugal) — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda/Instituto da Segurança Social, IP (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Rechtspersonen met winstoogmerk — Rechtsbijstand — Geen band met het recht van de Unie — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

Zaak C-258/13: Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 28 november 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de 5 a Vara Cível de Lisboa — Portugal) — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda/Instituto da Segurança Social, IP (Prejudiciële verwijzing — Handvest van de grondrechten van de Europese Unie — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Rechtspersonen met winstoogmerk — Rechtsbijstand — Geen band met het recht van de Unie — Kennelijke onbevoegdheid van het Hof)

7.4.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 102/12


Beschikking van het Hof (Tweede kamer) van 28 november 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de 5a Vara Cível de Lisboa — Portugal) — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda/Instituto da Segurança Social, IP

(Zaak C-258/13)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Handvest van de grondrechten van de Europese Unie - Recht op een doeltreffende voorziening in rechte - Rechtspersonen met winstoogmerk - Rechtsbijstand - Geen band met het recht van de Unie - Kennelijke onbevoegdheid van het Hof))

2014/C 102/15

Procestaal: Portugees

Verwijzende rechter

5a Vara Cível de Lisboa

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda

Verwerende partij: Instituto da Segurança Social, IP

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing — Varas Cíveis de Lisboa — Uitlegging van de artikelen 6 VWEU en 267 VWEU en artikel 47 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (PB 2000, C 364, blz. 1) — Recht op een doeltreffende voorziening in rechte — Nationale regeling waarbij rechtspersonen met winstoogmerk geen toegang hebben tot gratis rechtsbijstand — Vrijstelling van de kosten van gerechtelijke procedures voor dergelijke rechtspersonen in geval van insolventie of sanering van ondernemingen

Dictum

Het Hof is kennelijk onbevoegd om de door de 5.a Vara Cível de Lisboa (Portugal) in haar beslissing van 13 maart 2013 gestelde prejudiciële vragen te beantwoorden (zaak C-258/13).