Home

Zaak C-345/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 24 juni 2013 — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

Zaak C-345/13: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 24 juni 2013 — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

7.9.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 260/26


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Supreme Court (Ierland) op 24 juni 2013 — Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

(Zaak C-345/13)

2013/C 260/47

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Supreme Court

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Karen Millen Fashions Ltd

Verwerende partijen: Dunnes Stores, Dunnes Stores (Limerick) Ltd

Prejudiciële vragen

1)

Moet in verband met het eigen karakter van een model waarvan wordt gesteld dat het bescherming geniet als een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor de toepassing van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen(1), voor de beoordeling van de algemene indruk die het bij de geïnformeerde gebruiker wekt in de zin van artikel 6 van die verordening, ervan worden uitgegaan of deze verschilt van de bij een dergelijke gebruiker gewekte algemene indruk door

a)

één willekeurig afzonderlijk model dat eerder voor het publiek beschikbaar is gesteld, of

b)

een willekeurige combinatie van bekende modelkenmerken van meer dan één ouder model?

2)

Moet een rechtbank voor het gemeenschapsmodel ervan uitgaan dat een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel rechtsgeldig is in de zin van artikel 85, lid 2, van verordening (EG) nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen, wanneer de houder slechts aangeeft in welk opzicht het model een eigen karakter heeft, of moet de houder bewijzen dat het model een eigen karakter heeft als bedoeld in artikel 6 van die verordening?