Home

Zaak F-16/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 april 2014 — Camacho-Fernandes/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Artikel 73 van het Statuut — Beroepsziekte — Blootstelling aan asbest en andere stoffen — Medische commissie — Weigering om te erkennen dat ziekte die tot overlijden van ambtenaar heeft geleid door beroep is veroorzaakt — Regelmatigheid van advies van medische commissie — Collegialiteitbeginsel — Mandaat — Motivering — Beginsel van gelijke behandeling)

Zaak F-16/13: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 april 2014 — Camacho-Fernandes/Commissie (Openbare dienst — Ambtenaren — Sociale zekerheid — Artikel 73 van het Statuut — Beroepsziekte — Blootstelling aan asbest en andere stoffen — Medische commissie — Weigering om te erkennen dat ziekte die tot overlijden van ambtenaar heeft geleid door beroep is veroorzaakt — Regelmatigheid van advies van medische commissie — Collegialiteitbeginsel — Mandaat — Motivering — Beginsel van gelijke behandeling)

26.5.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 159/38


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 10 april 2014 — Camacho-Fernandes/Commissie

(Zaak F-16/13)(1)

((Openbare dienst - Ambtenaren - Sociale zekerheid - Artikel 73 van het Statuut - Beroepsziekte - Blootstelling aan asbest en andere stoffen - Medische commissie - Weigering om te erkennen dat ziekte die tot overlijden van ambtenaar heeft geleid door beroep is veroorzaakt - Regelmatigheid van advies van medische commissie - Collegialiteitbeginsel - Mandaat - Motivering - Beginsel van gelijke behandeling))

2014/C 159/52

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Ivo Camacho-Fernandes (Funchal, Portugal) (vertegenwoordiger: N. Lhoëst, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en V. Joris, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de gemeenschappelijke regeling inzake de ziektekostenverzekering, voor zover daarbij worden bevestigd de bewoordingen van het ontwerpbesluit tot afwijzing van het verzoek om erkenning dat de ziekte waaraan verzoekers echtgenote, een voormalig ambtenaar, is overleden, een beroepsziekte was

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Camacho-Fernandes draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.