Home

Zaak F-3/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2014 — CK/Commissie

Zaak F-3/13: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2014 — CK/Commissie

24.11.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 421/64


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 31 maart 2014 — CK/Commissie

(Zaak F-3/13)(1)

2014/C 421/95

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.