Home

Zaak F-89/13: Beroep ingesteld op 18 september 2013 — ZZ/Commissie

Zaak F-89/13: Beroep ingesteld op 18 september 2013 — ZZ/Commissie

25.1.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 24/39


Beroep ingesteld op 18 september 2013 — ZZ/Commissie

(Zaak F-89/13)

2014/C 24/73

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Mansullo, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de drie inhoudingen van het bedrag van 504,67 EUR op verzoekers invaliditeitsuitkering over de maanden januari tot en met maart 2013

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van de besluiten, vervat in verzoekers pensioenafrekening over de maanden januari tot en met maart 2013, om de invaliditeitsuitkering waarop hij voor die maanden recht had met 504,67 EUR te verminderen;

voor zover nodig, nietigverklaring van het in welke vorm dan ook genomen besluit tot afwijzing van de klacht van 13 april 2013 die tegen bovengenoemde besluiten was ingesteld;

nietigverklaring van enig besluit vervat in de nota van 22 april 2013, die rechtsboven op de eerste pagina de vermelding „Ref. Ares(2013)790217 — 23/04/2013” bevat;

veroordeling van de Commissie tot betaling aan verzoeker van de volgende bedragen: (1) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 februari 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; (2) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 maart 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden; (3) 504,67 EUR, vermeerderd met 10 % rente per jaar en met jaarlijkse kapitalisatie, vanaf 1 april 2013 en tot en met de dag waarop de betaling daadwerkelijk zal hebben plaatsgevonden;

verwijzing van de verwerende partij in de kosten van de procedure.