Home

Gevoegde zaken T-22/13 en T-23/13: Arrest van het Gerecht van 21 mei 2015 — Senz Technologies/BHIM — Impliva (Paraplu’s) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodellen die paraplu’s weergeven — Nietigheidsgrond — Openbaarmaking van het oudere model — Ouder model bestaande in een Amerikaans octrooi — Ingewijden in de betrokken sector — Geïnformeerde gebruiker — Aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker — Modeartikelen — Mate van vrijheid van de ontwerper — Eigen karakter — Verschillende algemene indruk — Vordering tot nietigverklaring”)

Gevoegde zaken T-22/13 en T-23/13: Arrest van het Gerecht van 21 mei 2015 — Senz Technologies/BHIM — Impliva (Paraplu’s) („Gemeenschapsmodel — Nietigheidsprocedure — Ingeschreven gemeenschapsmodellen die paraplu’s weergeven — Nietigheidsgrond — Openbaarmaking van het oudere model — Ouder model bestaande in een Amerikaans octrooi — Ingewijden in de betrokken sector — Geïnformeerde gebruiker — Aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker — Modeartikelen — Mate van vrijheid van de ontwerper — Eigen karakter — Verschillende algemene indruk — Vordering tot nietigverklaring”)

6.7.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 221/8


Arrest van het Gerecht van 21 mei 2015 — Senz Technologies/BHIM — Impliva (Paraplu’s)

(Gevoegde zaken T-22/13 en T-23/13)(1)

((„Gemeenschapsmodel - Nietigheidsprocedure - Ingeschreven gemeenschapsmodellen die paraplu’s weergeven - Nietigheidsgrond - Openbaarmaking van het oudere model - Ouder model bestaande in een Amerikaans octrooi - Ingewijden in de betrokken sector - Geïnformeerde gebruiker - Aandachtsniveau van de geïnformeerde gebruiker - Modeartikelen - Mate van vrijheid van de ontwerper - Eigen karakter - Verschillende algemene indruk - Vordering tot nietigverklaring”))

(2015/C 221/10)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Senz Technologies BV (Delft, Nederland) (vertegenwoordigers: aanvankelijk W. Hoyng en C. Zeri, vervolgens Hoyng en I. de Bruijn, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: aanvankelijk F. Mattina, vervolgens A. Folliard-Monguiral, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Impliva BV (Mijdrecht, Nederland) (vertegenwoordigers: C. Gielen en A. Verschuur, advocaten)

Voorwerp

Twee beroepen tegen twee beslissingen van de derde kamer van beroep van het BHIM van 26 september 2012 (zaken R 2453/2010-3 en R 2459/2010-3) inzake nietigheidsprocedures tussen Impliva BV en Senz Technologies BV

Dictum

1)

De beslissingen van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 september 2012 (zaken R 2453/2010-3 en R 2459/2010-3) worden vernietigd.

2)

Impliva BV zal behalve haar eigen kosten één derde van de kosten van Senz Technologies BV dragen.

3)

Senz Technologies zal twee derde van haar eigen kosten dragen.

4)

Het BHIM zal zijn eigen kosten dragen.