Home

Zaak T-50/13: Arrest van het Gerecht van 18 november 2014 — Think Schuhwerk/BHIM — Müller (VOODOO) [ „Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk VOODOO — Absolute weigeringsgronden — Geen beschrijvend karakter — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009” ]

Zaak T-50/13: Arrest van het Gerecht van 18 november 2014 — Think Schuhwerk/BHIM — Müller (VOODOO) [ „Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk VOODOO — Absolute weigeringsgronden — Geen beschrijvend karakter — Onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 — Kwade trouw — Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009” ]

12.1.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 7/32


Arrest van het Gerecht van 18 november 2014 — Think Schuhwerk/BHIM — Müller (VOODOO)

(Zaak T-50/13)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk VOODOO - Absolute weigeringsgronden - Geen beschrijvend karakter - Onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009 - Kwade trouw - Artikel 52, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009”])

(2015/C 007/34)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Oostenrijk) (vertegenwoordiger: M. Gail, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Schifko, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Andreas Müller (Ulm, Duitsland) (vertegenwoordiger: J. Pick, advocaat)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 14 november 2012 (zaak R 474/2012-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Think Schuhwerk GmbH en Andreas Müller

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Think Schuhwerk GmbH wordt verwezen in de kosten.