Home

Zaak T-400/13: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — L'Oréal/BHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk AINHOA — Ouder gemeenschaps- en internationaal beeldmerk NOA — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Zaak T-400/13: Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — L'Oréal/BHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk AINHOA — Ouder gemeenschaps- en internationaal beeldmerk NOA — Relatieve weigeringsgronden — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”]

23.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/34


Arrest van het Gerecht van 23 september 2015 — L'Oréal/BHIM — Cosmetica Cabinas (AINHOA)

(Zaak T-400/13)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk AINHOA - Ouder gemeenschaps- en internationaal beeldmerk NOA - Relatieve weigeringsgronden - Verwarringsgevaar - Artikel 8, lid 1, onder b), en lid 5, van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 389/35)

Procestaal: Spaans

Partijen

Verzoekende partij: L'Oréal (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: M. H. Granado Carpenter en M. L. Polo Carreño, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: O. Mondéjar Ortuño en A. Schifko, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniënte voor het Gerecht: Cosmetica Cabinas, SL (El Masnou, Spanje) (vertegenwoordigers: L. Montoya Terán en J.-B. Devaureix, advocaten)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 6 juni 2013 (zaak R 1643/2012-1) inzake een oppositieprocedure tussen L’Oréal en Cosmetica Cabinas, SL.

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

L'Oreal wordt verwezen in de kosten.