Home

Zaak T-456/13: Arrest van het Gerecht van 25 maart 2015 — Sea Handling/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten in verband met een controleprocedure inzake staatssteun — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits — Uitzondering inzake de bescherming van de commerciële belangen van een derde — Verplichting van een concreet en individueel onderzoek — Hoger openbaar belang — Gedeeltelijke toegang”]

Zaak T-456/13: Arrest van het Gerecht van 25 maart 2015 — Sea Handling/Commissie [„Toegang tot documenten — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Documenten in verband met een controleprocedure inzake staatssteun — Weigering van toegang — Uitzondering inzake de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits — Uitzondering inzake de bescherming van de commerciële belangen van een derde — Verplichting van een concreet en individueel onderzoek — Hoger openbaar belang — Gedeeltelijke toegang”]

11.5.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 155/24


Arrest van het Gerecht van 25 maart 2015 — Sea Handling/Commissie

(Zaak T-456/13)(1)

([„Toegang tot documenten - Verordening (EG) nr. 1049/2001 - Documenten in verband met een controleprocedure inzake staatssteun - Weigering van toegang - Uitzondering inzake de bescherming van het doel van inspecties, onderzoeken en audits - Uitzondering inzake de bescherming van de commerciële belangen van een derde - Verplichting van een concreet en individueel onderzoek - Hoger openbaar belang - Gedeeltelijke toegang”])

(2015/C 155/27)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Sea Handling SpA (Somma Lombardo, Italië) (vertegenwoordigers: B. Nascimbene en M. Merola, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk D. Grespan en C. Zadra, vervolgens D. Grespan en F. Clotuche-Duvieusart, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 12 juni 2013 houdende weigering om Sea Handling toegang te verlenen tot documenten in verband met een controleprocedure inzake staatssteun

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Sea Handling SpA zal haar eigen kosten dragen en die van de Europese Commissie.