Home

Zaak T-521/13: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2015 — Alpinestars Research/BHIM — Tung Cho en Wang Yu (A ASTER) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk A ASTER — Ouder gemeenschapswoordmerk A-STARS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Zaak T-521/13: Arrest van het Gerecht van 7 juli 2015 — Alpinestars Research/BHIM — Tung Cho en Wang Yu (A ASTER) [„Gemeenschapsmerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk A ASTER — Ouder gemeenschapswoordmerk A-STARS — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

24.8.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 279/33


Arrest van het Gerecht van 7 juli 2015 — Alpinestars Research/BHIM — Tung Cho en Wang Yu (A ASTER)

(Zaak T-521/13)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Oppositieprocedure - Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk A ASTER - Ouder gemeenschapswoordmerk A-STARS - Relatieve weigeringsgrond - Verwarringsgevaar - Overeenstemmende tekens - Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 279/41)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Alpinestars Research Srl (Coste di Maser, Italië) (vertegenwoordigers: G. Dragotti, R. Valenti en S. Balice, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: V. Melgar, gemachtigde)

Andere partij(en) in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Kean Tung Cho (Taichung City, Taiwan), en Ling-Yuan Wang Yu (Wuci Township, Taiwan)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 15 juli 2013 (zaak R 2309/2012–4) inzake een oppositieprocedure tussen Alpinestars Research Srl, enerzijds, en Kean Tung Cho en Ling-Yuan Wang Yu, anderzijds.

Dictum

1)

De beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 15 juli 2013 (zaak R 2309/2012-4) wordt vernietigd.

2)

Het BHIM wordt verwezen in de kosten.