Home

Zaak T-544/13: Arrest van het Gerecht van 11 november 2015 — Dyson/Commissie [„Richtlijn 2010/30/EU — Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten — Gedelegeerde verordening (EU) nr. 665/2013 — Bevoegdheid van de Commissie — Gelijke behandeling — Motiveringsplicht”]

Zaak T-544/13: Arrest van het Gerecht van 11 november 2015 — Dyson/Commissie [„Richtlijn 2010/30/EU — Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten — Gedelegeerde verordening (EU) nr. 665/2013 — Bevoegdheid van de Commissie — Gelijke behandeling — Motiveringsplicht”]

11.1.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 7/22


Arrest van het Gerecht van 11 november 2015 — Dyson/Commissie

(Zaak T-544/13)(1)

([„Richtlijn 2010/30/EU - Vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van energiegerelateerde producten - Gedelegeerde verordening (EU) nr. 665/2013 - Bevoegdheid van de Commissie - Gelijke behandeling - Motiveringsplicht”])

(2016/C 007/30)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Dyson Ltd (Malmesbury, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: F. Carlin, barrister, E. Batchelor en M. Healy, solicitors)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: E. White en K. Herrmann, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van gedelegeerde verordening (EU) nr. 665/2013 van de Commissie van 3 mei 2013 houdende aanvulling van richtlijn 2010/30/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de energie-etikettering van stofzuigers (PB L 192, blz. 1)

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Dyson Ltd wordt verwezen in de kosten.