Home

Zaak T-113/13 P: Beschikking van het Gerecht van 20 september 2013 — Van Neyghem/Raad ( „Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2007 — Besluit om rekwirant niet naar de rang AST 7 te bevorderen — Verwerping van beroep in eerste aanleg — Motiveringsplicht — Artikel 266 VWEU — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond” )

Zaak T-113/13 P: Beschikking van het Gerecht van 20 september 2013 — Van Neyghem/Raad ( „Hogere voorziening — Openbare dienst — Ambtenaren — Bevordering — Bevorderingsronde 2007 — Besluit om rekwirant niet naar de rang AST 7 te bevorderen — Verwerping van beroep in eerste aanleg — Motiveringsplicht — Artikel 266 VWEU — Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond” )

16.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 336/25


Beschikking van het Gerecht van 20 september 2013 — Van Neyghem/Raad

(Zaak T-113/13 P)(1)

(Hogere voorziening - Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2007 - Besluit om rekwirant niet naar de rang AST 7 te bevorderen - Verwerping van beroep in eerste aanleg - Motiveringsplicht - Artikel 266 VWEU - Hogere voorziening deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond)

2013/C 336/54

Procestaal: Frans

Partijen

Rekwirant: Kris van Neyghem (Tienen, België) (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: M. Bauer en A. Bisch, gemachtigden)

Voorwerp

Hogere voorziening tegen het arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie (Derde kamer) van 12 december 2012, Van Neyghem/Raad (F-77/11, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie), en strekkende tot vernietiging van dat arrest

Dictum

1.

De hogere voorziening wordt afgewezen.

2.

Van Neyghem draagt zijn eigen kosten en de kosten die de Raad van de Europese Unie in het kader van deze procedure heeft gemaakt.