Home

Zaak T-296/13: Beschikking van het Gerecht van 16 juli 2015 — Adler Modemärkte/BHIM — Blufin (MARINE BLUE)

Zaak T-296/13: Beschikking van het Gerecht van 16 juli 2015 — Adler Modemärkte/BHIM — Blufin (MARINE BLUE)

28.9.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 320/51


Beschikking van het Gerecht van 16 juli 2015 — Adler Modemärkte/BHIM — Blufin (MARINE BLUE)

(Zaak T-296/13)(1)

(2015/C 320/68)

Procestaal: Duits

De president van de Negende kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.