Home

Zaak T-431/13: Beschikking van het Gerecht van 26 februari 2015 — Métropole Gestion/BHIM — Metropol (METROPOL) („Gemeenschapsmerk — Woordmerk METROPOL — Vordering tot nietigverklaring — Geen aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk — Doorhaling van het merk na het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving — Afdoening zonder beslissing”)

Zaak T-431/13: Beschikking van het Gerecht van 26 februari 2015 — Métropole Gestion/BHIM — Metropol (METROPOL) („Gemeenschapsmerk — Woordmerk METROPOL — Vordering tot nietigverklaring — Geen aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk — Doorhaling van het merk na het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving — Afdoening zonder beslissing”)

27.4.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 138/49


Beschikking van het Gerecht van 26 februari 2015 — Métropole Gestion/BHIM — Metropol (METROPOL)

(Zaak T-431/13)(1)

((„Gemeenschapsmerk - Woordmerk METROPOL - Vordering tot nietigverklaring - Geen aanvraag tot vernieuwing van de inschrijving van het merk - Doorhaling van het merk na het verstrijken van de geldigheid van de inschrijving - Afdoening zonder beslissing”))

(2015/C 138/65)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Métropole Gestion (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordiger: M.-A. Roux Steinkühler, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: A. Folliard-Monguiral, gemachtigde)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM: Metropol Investment Financial Company Ltd (Moskou, Rusland)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 4 juni 2013 (zaken R 723/2012-2 en R 845/2012-2) inzake een nietigheidsprocedure tussen Métropole Gestion en Metropol Investment Financial Company Ltd

Dictum

1)

Op het beroep behoeft niet meer te worden beslist.

2)

Métropole Gestion en het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) zullen elk hun eigen kosten dragen.