Home

Zaak T-22/13: Beroep ingesteld op 16 januari 2013 — Senz Technologies/BHIM — Impliva (Paraplu’s)

Zaak T-22/13: Beroep ingesteld op 16 januari 2013 — Senz Technologies/BHIM — Impliva (Paraplu’s)

6.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 101/19


Beroep ingesteld op 16 januari 2013 — Senz Technologies/BHIM — Impliva (Paraplu’s)

(Zaak T-22/13)

2013/C 101/41

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Senz Technologies BV (Delft, Nederland) (vertegenwoordigers: W. Hoyng en C. Zeri, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Impliva BV (Amsterdam, Nederland)

Conclusies

de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) van 26 september 2012 in zaak R 2453/2010-3 vernietigen;

de voor het Gerecht aangevoerde argumenten aanvaarden en verklaren dat de inschrijving van het ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000579032-0001 geldig is;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) verwijzen in zijn eigen kosten en in de kosten van verzoekster.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: gemeenschapsmodel „paraplu’s” — ingeschreven gemeenschapsmodel nr. 000579032-0001

Houder van het gemeenschapsmodel: verzoekster

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmodel vordert: Impliva BV

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: de vordering tot nietigverklaring is gebaseerd op de artikelen 4 en 9 van verordening nr. 6/2002 van de Raad

Beslissing van de nietigheidsafdeling: toewijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, en artikel 6 juncto artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002 van de Raad