Home

Zaak T-39/13: Beroep ingesteld op 25 januari 2013 — Cezar/BHIM — Poli-Eco (Plinten) Randplanken

Zaak T-39/13: Beroep ingesteld op 25 januari 2013 — Cezar/BHIM — Poli-Eco (Plinten) Randplanken

6.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 101/21


Beroep ingesteld op 25 januari 2013 — Cezar/BHIM — Poli-Eco (Plinten) Randplanken

(Zaak T-39/13)

2013/C 101/45

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Cezar Przedsiębiorstwo Produkcyjne Dariusz Bogdan Niewiński (Ełk, Polen) (vertegenwoordigers: M. Nentwig en G. Becker, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Poli-Eco Tworzywa Sztuczne sp. z o.o. (Szprotawa, Polen)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de derde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 8 november 2012 in zaak R 1512/2010-3 te vernietigen;

verweerder te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmodel waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: het model „skirting boards” (Plinten) — gemeenschapsmodel nr. 70 438-0002

Houder van het gemeenschapsmodel: verzoekster

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmodel vordert: de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: de vordering tot nietigverklaring was gebaseerd op het feit dat het betwiste model niet nieuw was en geen eigen karakter had in de zin van artikel 25, lid 1, sub b, van verordening nr. 6/2002, juncto de artikelen 4 tot en met 6 van verordening nr. 6/2002

Beslissing van de nietigheidsafdeling: toewijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van de artikelen 25, lid 1, sub b, 63, lid 1, en 62, lid 1, van verordening nr. 6/2002.