Home

Zaak T-128/13: Beroep ingesteld op 1 maart 2013 — Vicente Gandía Plá/BHIM — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

Zaak T-128/13: Beroep ingesteld op 1 maart 2013 — Vicente Gandía Plá/BHIM — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

27.4.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 123/21


Beroep ingesteld op 1 maart 2013 — Vicente Gandía Plá/BHIM — Tesco Stores (MARQUES DE CHIVÉ)

(Zaak T-128/13)

2013/C 123/35

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Vicente Gandía Plá, S.A. (Chiva, Spanje) (vertegenwoordiger: I. Temiño Ceniceros, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij voor de kamer van beroep: Tesco Stores Ltd (Cheshunt, Verenigd Koninkrijk)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

het onderhavige beroep en de bijlagen ontvankelijk te verklaren;

de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen;

het BHIM en interveniënte te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekende partij

Betrokken gemeenschapsmerk: het onder nr. 9 571 415 ingeschreven gemeenschapsbeeldmerk „MARQUES DE CHIVÉ” voor waren van de klassen 29, 32 en 33

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: andere partij voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: het in het Verenigd Koninkrijk onder nr. 1 520 720 ingeschreven woordmerk „MARQUES DE CHIVE” voor waren van klasse 33

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie tegen de aanvraag voor waren van klasse 33 wegens ontbreken van normaal gebruik

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de bestreden beslissing en afwijzing van de aanvraag voor waren van klasse 33

Aangevoerde middelen: schending van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 van de Raad