Home

Zaak T-164/13: Beroep ingesteld op 15 maart 2013 — Sun Capital Partners/BHIM — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

Zaak T-164/13: Beroep ingesteld op 15 maart 2013 — Sun Capital Partners/BHIM — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

25.5.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 147/26


Beroep ingesteld op 15 maart 2013 — Sun Capital Partners/BHIM — Sun Capital Partners (SUN CAPITAL)

(Zaak T-164/13)

2013/C 147/47

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sun Capital Partners, Inc. (New York, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: P.-A. Dubois, Solicitor, D. Alexander, QC en F. Clark, Barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Sun Capital Partners Ltd (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de kamer van beroep te vernietigen, en/of

de zaak terug te verwijzen naar de kamer van beroep voor een nieuw onderzoek;

verweerder te verwijzen in de kosten van de procedure, verzoeksters kosten voor de kamer van beroep daaronder begrepen;

Sun Capital Partners Ltd te verwijzen in de kosten van de procedure, verzoeksters kosten voor de kamer van beroep daaronder begrepen, indien Sun Capital Partners Ltd intervenieert in de onderhavige procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: het woordmerk „SUN CAPITAL”– gemeenschapsmerkinschrijving nr. 2 942 654

Houder van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: de andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: de nietigheidsgronden van artikel 53, lid 1, sub c, en artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009

Beslissing van de nietigheidsafdeling: toewijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 53, lid 1, juncto artikel 8, lid 4, van verordening nr. 207/2009.