Home

Zaak T-297/13: Beroep ingesteld op 29 mei 2013 — Junited Autoglas Deutschland/BHIM — Belron Hungary (United Autoglas)

Zaak T-297/13: Beroep ingesteld op 29 mei 2013 — Junited Autoglas Deutschland/BHIM — Belron Hungary (United Autoglas)

27.7.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 215/16


Beroep ingesteld op 29 mei 2013 — Junited Autoglas Deutschland/BHIM — Belron Hungary (United Autoglas)

(Zaak T-297/13)

2013/C 215/22

Taal van het verzoekschrift: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Junited Autoglas Deutschland (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordiger: C. Weil, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Belron Hungary Kft — Zug Branch (Zug, Zwitserland)

Conclusies

de bestreden beslissing vernietigen;

interveniëntes oppositie tegen de inschrijvingsaanvraag van gemeenschapsmerk „United Autoglas” afwijzen;

het BHIM verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekster voor de kamer van beroep zijn opgekomen;

interveniënte verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die verzoekster voor de kamer van beroep zijn opgekomen.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „United Autoglas” voor waren en diensten van de klassen 1, 12 en 37 — gemeenschapsmerk nr. 6 025 498

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: merkinschrijvingen in het Verenigd Koninkrijk en Polen van de beeldmerken met het woordelement „AUTOGLASS” en de woordmerken „AUTOGLASS” voor waren en diensten van de klassen 12, 21 en 37

Beslissing van de oppositieafdeling: gedeeltelijke toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, en lid 5, van verordening nr. 207/2009 van de Raad