Home

Zaak T-399/13: Beroep ingesteld op 2 augustus 2013 — KO-Invest/BHIM — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

Zaak T-399/13: Beroep ingesteld op 2 augustus 2013 — KO-Invest/BHIM — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

28.9.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 284/4


Beroep ingesteld op 2 augustus 2013 — KO-Invest/BHIM — Kraft Foods Schweiz (Milkoshake For Active People)

(Zaak T-399/13)

2013/C 284/05

Taal van het verzoekschrift: Pools

Partijen

Verzoekende partij: KO-Invest Sp. z o.o. (Łódź, Polen) (vertegenwoordiger: R. Rumpel, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Kraft Foods Schweiz Holding GmbH (Zug, Zwitserland)

Conclusies

de beslissing van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 27 mei 2013 (zaak R 720/2012-4) vernietigen voor zover de inschrijving van „Milkoshake For Active People” als gemeenschapsmerk wordt geweigerd voor waren van de klassen 5, 29, 30 en 32;

de bestreden beslissing wijzigen door inschrijving van het merk voor alle aangevraagde waren;

het BHIM verwijzen in de kosten van de procedure.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk met het woordelement „Milkoshake For Active People” voor waren van de klassen 5, 29, 30 en 32

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: andere partij in de procedure voor de kamer van beroep

Oppositiemerk of -teken: gemeenschapsmerken nr. 31 369 en nr. 31 344, internationale inschrijving nr. 163 135 en algemeen bekend merk „MILKA” voor waren van de klassen 5, 29, 30 en 32

Beslissing van de oppositieafdeling: toewijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009(1)