Home

Zaak T-501/13: Beroep ingesteld op 18 september 2013 — May/BHIM — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

Zaak T-501/13: Beroep ingesteld op 18 september 2013 — May/BHIM — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

16.11.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 336/28


Beroep ingesteld op 18 september 2013 — May/BHIM — Constantin Film Produktion (WINNETOU)

(Zaak T-501/13)

2013/C 336/59

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Karl May Verwaltungs- und Vertriebs- GmbH (Bamberg, Duitsland) (vertegenwoordiger: M. Pejman, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Constantin Film Produktion GmbH (München, Duitsland)

Conclusies

de beslissing van de eerste kamer van beroep van 9 juli 2013 in zaak R 125/2012-1 vernietigen;

verweerder verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Ingeschreven gemeenschapsmerk waarvan nietigverklaring wordt gevorderd: woordmerk „WINNETOU” voor waren en diensten van de klassen 3, 9, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 39, 41, 42 en 43 (gemeenschapsmerk nr. 2 735 017)

Houder van het gemeenschapsmerk: verzoekster

Partij die nietigverklaring van het gemeenschapsmerk vordert: Constantin Film Produktion GmbH

Motivering van de vordering tot nietigverklaring: artikel 52, lid 1, sub a, juncto artikel 7 van verordening nr. 207/2009

Beslissing van de nietigheidsafdeling: afwijzing van de vordering tot nietigverklaring

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing van de nietigheidsafdeling en gedeeltelijke nietigverklaring van het gemeenschapsmerk

Aangevoerde middelen: schending van het beginsel van autonomie en onafhankelijkheid van het gemeenschapsmerk en van de gemeenschapsmerkregeling, alsmede schending van artikel 76 en artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening nr. 207/2009