Home

Zaak T-551/13: Beroep ingesteld op 15 oktober 2013 — Radecki/BHIM — Vamed (AKTIVAMED)

Zaak T-551/13: Beroep ingesteld op 15 oktober 2013 — Radecki/BHIM — Vamed (AKTIVAMED)

14.12.2013

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 367/36


Beroep ingesteld op 15 oktober 2013 — Radecki/BHIM — Vamed (AKTIVAMED)

(Zaak T-551/13)

2013/C 367/64

Taal van het verzoekschrift: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Michael Radecki (Keulen, Duitsland) (vertegenwoordigers: C. Menebröcker en V. Töbelmann, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep: Vamed AG (Wenen, Oostenrijk)

Conclusies

de beslissingen van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 18 juli 2013 (zaak R 365/2012-1) vernietigen;

het BHIM verwijzen in zijn eigen kosten en in die van verzoeker.

Middelen en voornaamste argumenten

Aanvrager van het gemeenschapsmerk: verzoeker

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „AKTIVAMED” voor waren en diensten van de klassen 5, 11 en 44 ‒ gemeenschapsmerkaanvraag nr. 8 958 886

Houder van het oppositiemerk of -teken in de oppositieprocedure: Vamed AG

Oppositiemerk of -teken: Oostenrijkse beeldmerken en internationale inschrijving „VAMED” voor waren en diensten van de klassen 8, 9, 10, 11, 12, 16, 20, 21, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 en 45

Beslissing van de oppositieafdeling: afwijzing van de oppositie

Beslissing van de kamer van beroep: vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling

Aangevoerde middelen: schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009.