Home

Zaak T-654/13: Beroep ingesteld op 6 december 2013 — Gako Konietzko/BHIM (verpakkingsvorm)

Zaak T-654/13: Beroep ingesteld op 6 december 2013 — Gako Konietzko/BHIM (verpakkingsvorm)

8.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 39/26


Beroep ingesteld op 6 december 2013 — Gako Konietzko/BHIM (verpakkingsvorm)

(Zaak T-654/13)

2014/C 39/46

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Gako Konietzko GmbH (Bamberg, Duitsland) (vertegenwoordiger: S. Reinhardt, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de beslissing van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 19 september 2013 (zaak R-2232/2012-1) te vernietigen;

verweerder te verwijzen in de kosten, daaronder begrepen de kosten die in de procedure voor de kamer van beroep zijn opgekomen.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: driedimensionaal beeldmerk dat de vorm van een verpakking weergeeft, voor waren van de klassen 3, 5 en 10 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 10 899 037

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de aanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009