Home

Zaak T-687/13: Beroep ingesteld op 13 december 2013 — Unibail Management/BHIM (Afbeelding van twee lijnen en vijf sterren)

Zaak T-687/13: Beroep ingesteld op 13 december 2013 — Unibail Management/BHIM (Afbeelding van twee lijnen en vijf sterren)

22.2.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 52/42


Beroep ingesteld op 13 december 2013 — Unibail Management/BHIM (Afbeelding van twee lijnen en vijf sterren)

(Zaak T-687/13)

2014/C 52/81

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Unibail Management (Parijs, Frankrijk) (vertegenwoordigers: L. Bénard, A. Rudoni, O. Klimis, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Conclusies

de beslissing van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) van 3 september 2013 in zaak R 299/2013-2 gedeeltelijk vernietigen, voor zover daarbij is geweigerd om gemeenschapsmerkaanvraag nr. 10 939 981 in te schrijven voor waren en diensten van de klassen 16, 35, 36, 38, 41 en 42;

het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: beeldmerk bestaande uit vijf vijfpuntige sterren, voorafgegaan en gevolgd door een horizontale lijn, voor waren en diensten van de klassen 16, 35, 36, 38, 39, 41, 42 en 43 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 10 939 981

Beslissing van de onderzoeker: afwijzing van de inschrijvingsaanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: verwerping van het beroep

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b, juncto artikel 75, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009