Home

Zaak C-20/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht — Duitsland) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, voorheen BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz (Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Aanvullende gronden voor weigering of nietigheid — Woordmerk — Zelfde lettercombinatie als een ouder merk — Toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie — Bestaan van verwarringsgevaar)

Zaak C-20/14: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht — Duitsland) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, voorheen BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz (Prejudiciële verwijzing — Merken — Richtlijn 2008/95/EG — Aanvullende gronden voor weigering of nietigheid — Woordmerk — Zelfde lettercombinatie als een ouder merk — Toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie — Bestaan van verwarringsgevaar)

14.12.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 414/3


Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 22 oktober 2015 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Bundespatentgericht — Duitsland) — BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, voorheen BGW Marketing- & Management-Service GmbH/Bodo Scholz

(Zaak C-20/14)(1)

((Prejudiciële verwijzing - Merken - Richtlijn 2008/95/EG - Aanvullende gronden voor weigering of nietigheid - Woordmerk - Zelfde lettercombinatie als een ouder merk - Toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie - Bestaan van verwarringsgevaar))

(2015/C 414/03)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Bundespatentgericht

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: BGW Beratungs-Gesellschaft Wirtschaft mbH, voorheen BGW Marketing- & Management-Service GmbH

Verwerende partij: Bodo Scholz

Dictum

Artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat er in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten bij het relevante publiek sprake kan zijn van gevaar voor verwarring van een ouder merk, bestaande uit een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het dominerende bestanddeel van dat merk met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, met een jonger merk dat die lettercombinatie overneemt met toevoeging van een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van de woorden van die combinatie, zodat zij door dat publiek wordt waargenomen als de afkorting van die woordcombinatie.