Home

Zaak C-60/14: Beschikking van de president van het Hof van 28 januari 2016 — Europese Commissie/Helleense Republiek

Zaak C-60/14: Beschikking van de president van het Hof van 28 januari 2016 — Europese Commissie/Helleense Republiek

18.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/22


Beschikking van de president van het Hof van 28 januari 2016 — Europese Commissie/Helleense Republiek

(Zaak C-60/14)(1)

(2016/C 136/27)

Procestaal: Grieks

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.