Home

Zaak C-164/14 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 24 februari 2015 — Pesquerías Riveirenses, S.L. e.a./Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Visserijbeleid — Instandhouding van de visbestanden — Visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden — Gezamenlijk in aanmerking nemen van het noordelijke en het zuidelijke deel van het blauwe-wijtingbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan voor de vaststelling van de TAC — Ontvankelijkheid van het beroep — Handeling die particulieren niet rechtstreeks raakt — Hogere voorziening kennelijk ongegrond)

Zaak C-164/14 P: Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 24 februari 2015 — Pesquerías Riveirenses, S.L. e.a./Raad van de Europese Unie (Hogere voorziening — Visserijbeleid — Instandhouding van de visbestanden — Visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden — Gezamenlijk in aanmerking nemen van het noordelijke en het zuidelijke deel van het blauwe-wijtingbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan voor de vaststelling van de TAC — Ontvankelijkheid van het beroep — Handeling die particulieren niet rechtstreeks raakt — Hogere voorziening kennelijk ongegrond)

15.6.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 198/15


Beschikking van het Hof (Negende kamer) van 24 februari 2015 — Pesquerías Riveirenses, S.L. e.a./Raad van de Europese Unie

(Zaak C-164/14 P)(1)

((Hogere voorziening - Visserijbeleid - Instandhouding van de visbestanden - Visbestanden waarvoor internationale onderhandelingen worden gevoerd of internationale overeenkomsten gelden - Gezamenlijk in aanmerking nemen van het noordelijke en het zuidelijke deel van het blauwe-wijtingbestand in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan voor de vaststelling van de TAC - Ontvankelijkheid van het beroep - Handeling die particulieren niet rechtstreeks raakt - Hogere voorziening kennelijk ongegrond))

(2015/C 198/20)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwiranten: Pesquerías Riveirenses, S.L., Pesquerías Campo de Marte, S.L., Pesquera Anpajo, S.L., Arrastreros del Barbanza, S.A., Martínez Pardavila e Hijos, S.L., Lijo Pesca, S.L., Frigoríficos Hermanos Vidal, S.A., Pesquera Boteira, S.L., Francisco Mariño Mos y Otros, C.B., Pérez Vidal Juan Antonio y Hno, C.B., Marina Nalda, S.L., Portillo y Otros, S.L., Vidiña Pesca, S.L., Pesca Hermo, S.L., Pescados Oubiña Perez, S.L., Manuel Pena Graña, Campo Eder, S.L., Pesquera Laga, S.L., Pesquera Jalisco, S.L., Pesquera Jopitos, S.L. en Pesca-Julimar, S.L. (vertegenwoordiger: J. Tojeiro Sierto, abogado)

Andere partij in de procedure: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: A. Westerhof Löfflerová en A. de Gregorio Merino, gemachtigden)

Interveniënte aan de zijde van de andere partij in de procedure: Europese Commissie (vertegenwoordigers: A. Szmytkowska en I. Galindo Martín, gemachtigden)

Dictum

1)

De hogere voorziening wordt afgewezen wegens kennelijke ongegrondheid.

2)

Pesquerías Riveirenses, S.L. e.a. dragen hun eigen kosten en de kosten die de Raad van de Europese Unie zijn opgekomen.

3)

De Europese Commissie draagt haar eigen kosten.