Home

Zaak C-202/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d’appel de Nantes (Frankrijk) op 13 februari 2014 — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

Zaak C-202/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d’appel de Nantes (Frankrijk) op 13 februari 2014 — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

30.6.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 202/14


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Cour administrative d’appel de Nantes (Frankrijk) op 13 februari 2014 — Adiamix/Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

(Zaak C-202/14)

2014/C 202/16

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Cour administrative d’appel de Nantes

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Adiamix

Verwerende partij: Direction départementale des finances publiques — Pôle Gestion fiscale

Prejudiciële vraag

Het Hof van Justitie wordt verzocht zich uit te spreken over de geldigheid van beschikking 2004/343/EG van de Europese Commissie van 16 december 2003 betreffende de bij artikel 44 septies van het algemeen belastingwetboek ingestelde vrijstellingsregeling voor de overname van ondernemingen in moeilijkheden(1), gelet op de kwalificatie als bestaande steunregeling.