Home

Zaak C-505/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Münster (Duitsland) op 12 november 2014 — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

Zaak C-505/14: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Münster (Duitsland) op 12 november 2014 — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

23.2.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 65/18


Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landgericht Münster (Duitsland) op 12 november 2014 — Klausner Holz Niedersachsen GmbH/Land Nordrhein-Westfalen

(Zaak C-505/14)

(2015/C 065/26)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landgericht Münster

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Klausner Holz Niedersachsen GmbH

Verwerende partij: Land Nordrhein-Westfalen

Prejudiciële vraag

Verlangt het recht van de Europese Unie, in het bijzonder de artikelen 107 VWEU en 108 VWEU (respectievelijk de artikelen 87 EG en 88 EG) en het doeltreffendheidsbeginsel, dat er in een civiel geding betreffende de uitvoering van een civielrechtelijke overeenkomst waarbij steun wordt verleend, geen rekening wordt gehouden met een in dezelfde zaak gewezen definitieve civiele declaratoire uitspraak die het voortbestaan van de civielrechtelijke overeenkomst bevestigt zonder toetsing aan de staatssteunregels, indien volgens het nationale recht de uitvoering van de overeenkomst niet anderszins kan worden verhinderd?