Home

Zaak F-20/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 september 2015 — Barnett/EESC (Openbare dienst — Pensioen — Ouderdomspensioen — Voortijdige pensionering zonder vermindering van pensioenrechten — AUB van artikel 9, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut — Exceptie van onwettigheid van de AUB — Dienstbelang — Definitie — Geen definitie — Duur van de beroepsactiviteit van de verzoeker — Inaanmerkingneming van de gehele beroepsloopbaan zowel binnen als buiten de instellingen van de Unie — Beoordelingsmarge van de instelling — Rechtmatigheid)

Zaak F-20/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 september 2015 — Barnett/EESC (Openbare dienst — Pensioen — Ouderdomspensioen — Voortijdige pensionering zonder vermindering van pensioenrechten — AUB van artikel 9, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut — Exceptie van onwettigheid van de AUB — Dienstbelang — Definitie — Geen definitie — Duur van de beroepsactiviteit van de verzoeker — Inaanmerkingneming van de gehele beroepsloopbaan zowel binnen als buiten de instellingen van de Unie — Beoordelingsmarge van de instelling — Rechtmatigheid)

3.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 363/47


Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 september 2015 — Barnett/EESC

(Zaak F-20/14)(1)

((Openbare dienst - Pensioen - Ouderdomspensioen - Voortijdige pensionering zonder vermindering van pensioenrechten - AUB van artikel 9, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut - Exceptie van onwettigheid van de AUB - Dienstbelang - Definitie - Geen definitie - Duur van de beroepsactiviteit van de verzoeker - Inaanmerkingneming van de gehele beroepsloopbaan zowel binnen als buiten de instellingen van de Unie - Beoordelingsmarge van de instelling - Rechtmatigheid))

(2015/C 363/55)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Inge Barnett (Roskilde, Denemarken) (vertegenwoordigers: aanvankelijk N. Nikolajsen, advocaat, vervolgens S. Orlandi en T. Martin, advocaten)

Verwerende partij: Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) (vertegenwoordigers: M. Pascua Mateo, L. Camarena Januzec en K. Gambino, gemachtigden, M. Troncoso Ferrer en F.-M. Hislaire, advocaten)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het EESC tot afwijzing van verzoeksters verzoek om krachtens artikel 9, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut in aanmerking te komen voor voortijdige pensionering zonder vermindering van pensioenrechten

Dictum

1)

Het besluit van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2013 tot vaststelling van de lijst van personen die voor 2013 in aanmerking komen voor de maatregel voorzien in artikel 9, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie, wordt nietig verklaard, voor zover daarbij wordt geweigerd om Barnett in aanmerking te laten komen voor die maatregel.

2)

Het Europees Economisch en Sociaal Comité draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van Barnett.