Home

Gevoegde zaken F-101/14, F-102/14 en F-103/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2015 — Clarke, Dickmanns en Papathanasiou/BHIM (Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Personeel van het BHIM — Overeenkomst voor bepaalde tijd met een opzeggingsclausule — Clausule waardoor de overeenkomst wordt beëindigd wanneer de functionaris niet op de reservelijst van een vergelijkend onderzoek wordt geplaatst — Datum waarop de opzeggingsclausule van kracht wordt — Algemene vergelijkende onderzoeken BHIM/AD/01/13 en BHIM/AST/02/13)

Gevoegde zaken F-101/14, F-102/14 en F-103/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2015 — Clarke, Dickmanns en Papathanasiou/BHIM (Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Personeel van het BHIM — Overeenkomst voor bepaalde tijd met een opzeggingsclausule — Clausule waardoor de overeenkomst wordt beëindigd wanneer de functionaris niet op de reservelijst van een vergelijkend onderzoek wordt geplaatst — Datum waarop de opzeggingsclausule van kracht wordt — Algemene vergelijkende onderzoeken BHIM/AD/01/13 en BHIM/AST/02/13)

62014FA0101Gevoegde zaken F-101/14, F-102/14 en F-103/14: Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 15 december 2015 — Clarke, Dickmanns en Papathanasiou/BHIM (Openbare dienst — Tijdelijk functionarissen — Personeel van het BHIM — Overeenkomst voor bepaalde tijd met een opzeggingsclausule — Clausule waardoor de overeenkomst wordt beëindigd wanneer de functionaris niet op de reservelijst van een vergelijkend onderzoek wordt geplaatst — Datum waarop de opzeggingsclausule van kracht wordt — Algemene vergelijkende onderzoeken BHIM/AD/01/13 en BHIM/AST/02/13)PB C 048 van 08.02.2016pdf08-02-2016http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62014FA0101http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014FA0101