Home

Zaak F-75/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 juli 2015 — Vecchio/Gemeenschappelijke Onderneming ECSEL

Zaak F-75/14: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 juli 2015 — Vecchio/Gemeenschappelijke Onderneming ECSEL

17.8.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 270/45


Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 9 juli 2015 — Vecchio/Gemeenschappelijke Onderneming ECSEL

(Zaak F-75/14)(1)

(2015/C 270/60)

Procestaal: Grieks

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.