Home

Zaak F-118/14: Beroep ingesteld op 23 oktober 2014 — ZZ/Raad

Zaak F-118/14: Beroep ingesteld op 23 oktober 2014 — ZZ/Raad

26.1.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 26/48


Beroep ingesteld op 23 oktober 2014 — ZZ/Raad

(Zaak F-118/14)

(2015/C 026/64)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: C. Garcia-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van de besluiten van de Raad om ambtenaren van de rang AD 9 tot en met AD 14 die ambten vervullen met bijzondere verantwoordelijkheden vóór 31 december 2015 in te delen in de standaardfunctie van „hoofd van een administratieve eenheid of gelijkwaardig” of „adviseur of gelijkwaardig” en verzoekers daarvan uit te sluiten

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van besluit nr. 6/14 van het TABG van 3 januari 2014 en van het daarop volgende besluit om 34 ambtenaren van de Raad tewerk te stellen in de standaardfunctie „hoofd van een administratieve eenheid of gelijkwaardig”;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van 23 juli 2014 tot afwijzing van de klacht;

verwijzing van de Raad van de Europese Unie in alle kosten.