Home

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 20 juli 2016.#Claudio Belis tegen Europese Commissie.#Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Overdracht van nationale pensioenrechten – Voorstel voor extra pensioenjaren – Geen bezwarend besluit – Niet-ontvankelijkheid van het beroep – Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan – Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering.#Zaak F-108/14.

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 20 juli 2016.#Claudio Belis tegen Europese Commissie.#Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Overdracht van nationale pensioenrechten – Voorstel voor extra pensioenjaren – Geen bezwarend besluit – Niet-ontvankelijkheid van het beroep – Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan – Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering.#Zaak F-108/14.

BESCHIKKING VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

VAN DE EUROPESE UNIE (Tweede kamer)

20 juli 2016

Claudio Belis

tegen

Europese Commissie

„Openbare dienst — Ambtenaren — Pensioenen — Overdracht van nationale pensioenrechten — Voorstel voor extra pensioenjaren — Geen bezwarend besluit — Niet-ontvankelijkheid van het beroep — Verzoek om uitspraak te doen zonder daarbij op de zaak ten gronde in te gaan — Artikel 83 van het Reglement voor de procesvoering”

Betreft:

Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee Claudio Belis voornamelijk vraagt om nietigverklaring van het voorstel van de Europese Commissie van 16 januari 2014 houdende vaststelling, op zijn verzoek, van het aantal extra pensioenjaren in de pensioenregeling van de Europese Unie als gevolg van de overdracht van de pensioenrechten die hij vóór zijn indiensttreding bij de Commissie in een nationale pensioenregeling had verworven.

Beslissing:

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard. Belis draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Bezwarend besluit – Begrip – Voorstel voor extra pensioenjaren met het oog op de overdracht aan de regeling van de Unie van pensioenrechten die vóór de indiensttreding bij de Unie zijn verworven – Daarvan uitgesloten

(Ambtenarenstatuut, art. 91, lid 1)

Een voorstel voor extra pensioenjaren dat een ambtenaar op zijn verzoek wordt gedaan brengt geen bindende rechtsgevolgen teweeg die de rechtspositie van de adressaat ervan rechtstreeks en onmiddellijk raken, doordat zij die positie kenmerkend wijzigen, en kan niet worden aangemerkt als een bezwarend besluit in de zin van artikel 91, lid 1, van het Statuut.

(cf. punt 16)

Referentie

Gerecht van de Europese Unie: arresten van 13 oktober 2015, Commissie/Verile en Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punt 73; Commissie/Cocchi en Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, punt 65, en Teughels/Commissie, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punt 69