Home

Zaak T-200/14: Arrest van het Gerecht van 14 april 2016 — Ben Ali/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië — Bevriezing van tegoeden — Rechtsgrondslag — Plaatsing van verzoekers naam op de lijst op nieuwe gronden nadat een eerdere bevriezing van tegoeden nietig was verklaard — Motiveringsplicht — Eigendomsrecht — Evenredigheid — Materiële fout — Rechten van de verdediging — Recht op een doeltreffende bescherming in rechte — Machtsmisbruik — Recht op leven — Recht op eerbiediging van het gezinsleven — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

Zaak T-200/14: Arrest van het Gerecht van 14 april 2016 — Ben Ali/Raad („Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid — Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië — Bevriezing van tegoeden — Rechtsgrondslag — Plaatsing van verzoekers naam op de lijst op nieuwe gronden nadat een eerdere bevriezing van tegoeden nietig was verklaard — Motiveringsplicht — Eigendomsrecht — Evenredigheid — Materiële fout — Rechten van de verdediging — Recht op een doeltreffende bescherming in rechte — Machtsmisbruik — Recht op leven — Recht op eerbiediging van het gezinsleven — Niet-contractuele aansprakelijkheid”)

30.5.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 191/23


Arrest van het Gerecht van 14 april 2016 — Ben Ali/Raad

(Zaak T-200/14)(1)

((„Gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid - Restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië - Bevriezing van tegoeden - Rechtsgrondslag - Plaatsing van verzoekers naam op de lijst op nieuwe gronden nadat een eerdere bevriezing van tegoeden nietig was verklaard - Motiveringsplicht - Eigendomsrecht - Evenredigheid - Materiële fout - Rechten van de verdediging - Recht op een doeltreffende bescherming in rechte - Machtsmisbruik - Recht op leven - Recht op eerbiediging van het gezinsleven - Niet-contractuele aansprakelijkheid”))

(2016/C 191/29)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali (Saint-Étienne-du-Rouvray, Frankrijk) (vertegenwoordiger: A. de Saint Remy, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie (vertegenwoordigers: G. Étienne en A. de Elera-San Miguel Hurtado, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van besluit 2014/49/GBVB van de Raad van 30 januari 2014 tot wijziging van besluit 2011/72/GBVB betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten vanwege de situatie in Tunesië (PB L 28, blz. 38) en van uitvoeringsverordening (EU) nr. 81/2014 van de Raad van 30 januari 2014 tot uitvoering van verordening (EU) nr. 101/2011 betreffende restrictieve maatregelen tegen bepaalde personen en entiteiten in verband met de situatie in Tunesië (PB L 28, blz. 2), voor zover deze handelingen verzoekende partij betreffen, en voorts verzoek tot schadevergoeding

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Mehdi Ben Tijani Ben Haj Hamda Ben Haj Hassen Ben Ali zal zijn eigen kosten dragen en die van de Raad van de Europese Unie.