Home

Zaak T-369/14: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Sequoia Capital Operations/BHIM — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk SEQUOIA CAPITAL — Ouder gemeenschapswoordmerk SEQUOIA — Relatieve weigeringsgrond — Artikelen 8, lid 1, onder b), en 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar”]

Zaak T-369/14: Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Sequoia Capital Operations/BHIM — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapswoordmerk SEQUOIA CAPITAL — Ouder gemeenschapswoordmerk SEQUOIA — Relatieve weigeringsgrond — Artikelen 8, lid 1, onder b), en 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Verwarringsgevaar”]

23.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 389/50


Arrest van het Gerecht van 30 september 2015 — Sequoia Capital Operations/BHIM — Sequoia Capital (SEQUOIA CAPITAL)

(Zaak T-369/14)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Nietigheidsprocedure - Gemeenschapswoordmerk SEQUOIA CAPITAL - Ouder gemeenschapswoordmerk SEQUOIA - Relatieve weigeringsgrond - Artikelen 8, lid 1, onder b), en 53, lid 1, onder a), van verordening (EG) nr. 207/2009 - Verwarringsgevaar”])

(2015/C 389/55)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Sequoia Capital Operations LLC (Menlo Park, Californië, Verenigde Staten) (vertegenwoordigers: F. Delord, A. Rendle, solicitors, en G. Hollingworth, barrister)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Pohlmann, vervolgens S. Hanne, gemachtigden)

Andere partij in de procedure voor de kamer van beroep van het BHIM, interveniërend voor het Gerecht: Sequoia Capital LLP (Londen, Verenigd Koninkrijk)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vierde kamer van beroep van het BHIM van 18 maart 2014 (zaak R 1457/2013-4) inzake een nietigheidsprocedure tussen Sequoia Capital LLP en Sequoia Capital Operations LLC

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Sequoia Capital Operations LLC wordt verwezen in de kosten.