Home

Zaak T-538/14: Arrest van het Gerecht van 1 maart 2016 — Peri/BHIM (Multiprop) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Multiprop — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

Zaak T-538/14: Arrest van het Gerecht van 1 maart 2016 — Peri/BHIM (Multiprop) [„Gemeenschapsmerk — Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Multiprop — Absolute weigeringsgronden — Beschrijvend karakter — Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 — Motiveringsplicht”]

18.4.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 136/30


Arrest van het Gerecht van 1 maart 2016 — Peri/BHIM (Multiprop)

(Zaak T-538/14)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Aanvraag voor gemeenschapswoordmerk Multiprop - Absolute weigeringsgronden - Beschrijvend karakter - Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening (EG) nr. 207/2009 - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening nr. 207/2009 - Motiveringsplicht”])

(2016/C 136/42)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Peri GmbH (Weißenhorn, Duitsland) (vertegenwoordigers: M. Eck en A. Bognár, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordigers: aanvankelijk A. Pohlmann, vervolgens S. Hanne, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot vernietiging van de beslissing van de eerste kamer van beroep van het BHIM van 29 april 2014 (zaak R 1661/2013-1) inzake een aanvraag tot inschrijving van het woordteken Multiprop als gemeenschapsmerk

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Peri GmbH wordt verwezen in de kosten.