Home

Zaak T-642/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — JP Divver Holding Company/BHIM (EQUIPMENT FOR LIFE) [„Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk EQUIPMENT FOR LIFE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Zaak T-642/14: Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — JP Divver Holding Company/BHIM (EQUIPMENT FOR LIFE) [„Gemeenschapsmerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap — Woordmerk EQUIPMENT FOR LIFE — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

30.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 398/54


Arrest van het Gerecht van 7 oktober 2015 — JP Divver Holding Company/BHIM (EQUIPMENT FOR LIFE)

(Zaak T-642/14)(1)

([„Gemeenschapsmerk - Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap - Woordmerk EQUIPMENT FOR LIFE - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2015/C 398/68)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: JP Divver Holding Company Ltd (Newry, Verenigd Koninkrijk) (vertegenwoordigers: A. Franke en E. Bertram, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (vertegenwoordiger: L. Rampini, gemachtigde)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het BHIM van 16 juni 2014 (zaak R 64/2014-2) inzake de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Gemeenschap van het woordmerk EQUIPMENT FOR LIFE

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

JP Divver Holding Company Ltd wordt verwezen in de kosten.