Home

Zaak T-806/14: Arrest van het Gerecht van 10 mei 2016 – August Storck/EUIPO (weergave van een vierkante verpakking in wit en blauw) [„Uniemerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

Zaak T-806/14: Arrest van het Gerecht van 10 mei 2016 – August Storck/EUIPO (weergave van een vierkante verpakking in wit en blauw) [„Uniemerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]

20.6.2016

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 222/15


Arrest van het Gerecht van 10 mei 2016 – August Storck/EUIPO (weergave van een vierkante verpakking in wit en blauw)

(Zaak T-806/14)(1)

([„Uniemerk - Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie - Beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft - Absolute weigeringsgrond - Geen onderscheidend vermogen - Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”])

(2016/C 222/17)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: August Storck KG (Berlijn, Duitsland) (vertegenwoordigers: P. Goldenbaum, I. Rohr, T. Melchert en A.-C. Richter, advocaten)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordigers: V. Melgar en H. Kunz, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 8 september 2014 (zaak R 644/2014-5) inzake de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

August Storck KG wordt verwezen in de kosten.