Home

Zaak T-218/14: Beschikking van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Mabrouk/Raad

Zaak T-218/14: Beschikking van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Mabrouk/Raad

30.11.2015

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 398/77


Beschikking van het Gerecht van 13 oktober 2015 — Mabrouk/Raad

(Zaak T-218/14)(1)

(2015/C 398/89)

Procestaal: Engels

De president van de Achtste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.