Home

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 10 mei 2016.#August Storck KG tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-806/14.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 10 mei 2016.#August Storck KG tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO).#Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-806/14.

Arrest van het Gerecht (Eerste kamer) van 10 mei 2016 –

August Storck/EUIPO (Weergave van een vierkante verpakking in wit en blauw)

(Zaak T‑806/14)

„Uniemerk — Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie — Beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”

1.

Uniemerk — Beroepsprocedure — Beroep bij de Unierechter — Bevoegdheid van het Gerecht — Heronderzoek van de feiten tegen de achtergrond van bewijstukken die voor het eerst voor het Gerecht zijn overgelegd — Daarvan uitgesloten [Reglement voor de procesvoering van het Gerecht (1991), art. 135, lid 4; verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 65] (cf. punten 14, 15)

2.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Driedimensionale merken bestaande in de vorm van de waar — Onderscheidend vermogen — Beoordelingscriteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)] (cf. punten 27‑30)

3.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Beeldmerk bestaande in de tweedimensionale weergave van een waar — Onderscheidend vermogen — Beoordelingscriteria [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)] (cf. punt 31)

4.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Beoordeling van het onderscheidend vermogen — Criteria — Perceptie van het merk door het relevante publiek — Aandachtsniveau van het publiek [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)] (cf. punten 33, 36, 38)

5.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, lid 1, b)] (cf. punten 35, 39, 43‑45)

6.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Identificatie van het merk — Afbeelding van het merk in de inschrijvingsaanvraag (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7) (cf. punt 50)

7.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Absolute weigeringsgronden — Merken zonder onderscheidend vermogen — Onderzoek van het teken door de bevoegde autoriteit — Inaanmerkingneming van alle relevante feiten en omstandigheden, daaronder begrepen de daadwerkelijke perceptie van het teken door de consumenten en daarvan uitgesloten de perceptie die voortvloeit uit een gebruik van het teken [Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7, leden 1, b), en 3] (cf. punt 52)

8.

Uniemerk — Definitie en verkrijging van het Uniemerk — Eerdere inschrijving van het merk in bepaalde lidstaten — Invloed (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 7) (cf. punt 55)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het EUIPO van 8 september 2014 (zaak R 644/2014‑5) inzake de internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie van het beeldmerk dat een vierkante verpakking in wit en blauw weergeeft

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

August Storck KG wordt verwezen in de kosten.