Home

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 18 oktober 2016.#Eveready Battery Company, Inc. tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk POWER EDGE – Ouder Uniewoordmerk EDGE – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Normaal gebruik van het oudere merk – Artikel 15, lid 1, en artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-824/14.

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 18 oktober 2016.#Eveready Battery Company, Inc. tegen Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie.#Uniemerk – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk POWER EDGE – Ouder Uniewoordmerk EDGE – Relatieve weigeringsgrond – Verwarringsgevaar – Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Normaal gebruik van het oudere merk – Artikel 15, lid 1, en artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009.#Zaak T-824/14.

Arrest van het Gerecht (Vierde kamer) van 18 oktober 2016 –

Eveready Battery Company/EUIPO - Hussain e.a. (POWER EDGE)

(Zaak T‑824/14)

„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk POWER EDGE — Ouder Uniewoordmerk EDGE — Relatieve weigeringsgrond — Verwarringsgevaar — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 — Normaal gebruik van het oudere merk — Artikel 15, lid 1, en artikel 42, lid 2, van verordening (EG) nr. 207/2009”

1.

Procedure — Inleidend verzoekschrift — Vormvereisten — Summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen [Reglement voor de procesvoering van het Gerecht (1991), art. 44, lid 1, c)] (zie punt 15)

2.

Uniemerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van de oppositie — Bewijs van het gebruik van het oudere merk — Normaal gebruik — Begrip — Beoordelingscriteria — Vereiste van concrete en objectieve bewijselementen (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, leden 2 en 3; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 3) (zie punten 19, 20, 22, 28)

3.

Uniemerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van de oppositie — Bewijs van het gebruik van het oudere merk — Normaal gebruik — Begrip — Uitlegging aan de hand van de ratio legis van artikel 42, leden 2 en 3, van verordening nr. 207/2009 (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, leden 2 en 3; verordening nr. 2868/95 van de Commissie, art. 1, regel 22, lid 3) (zie punt 21)

4.

Uniemerk — Opmerkingen van derden en oppositie — Onderzoek van de oppositie — Bewijs van het gebruik van het oudere merk — Normaal gebruik — Beoordelingscriteria — Bijzondere situatie van de houders — Geen invloed (Verordening nr. 207/2009 van de Raad, art. 42, lid 2) (zie punten 40‑42)

Voorwerp

Beroep tegen de beslissing van de tweede kamer van beroep van het EUIPO van 6 oktober 2014 (zaak R 38/2014‑2) inzake een oppositieprocedure tussen Eveready Battery Company, enerzijds, en Hussain e.a., anderzijds

Dictum

1)

Het beroep wordt verworpen.

2)

Eveready Battery Company, Inc. wordt verwezen in de kosten.