Home

Zaak T-8/14: Beroep ingesteld op 7 januari 2014 — Mogyi/BHIM (Just crunch it…)

Zaak T-8/14: Beroep ingesteld op 7 januari 2014 — Mogyi/BHIM (Just crunch it…)

8.3.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 71/25


Beroep ingesteld op 7 januari 2014 — Mogyi/BHIM (Just crunch it…)

(Zaak T-8/14)

2014/C 71/46

Procestaal: Hongaars

Partijen

Verzoekende partij: Mogyi Kft. (Csávoly, Hongarije) (vertegenwoordiger: Zs. Klauber, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM)

Conclusies

De verzoekende partij verzoekt het Gerecht:

de publicatie van de merkaanvraag te gelasten, behalve voor „brood, banketbakkerswaren, suiker” (klasse 30) en „landbouwproducten, granen” (klasse 31)

Middelen en voornaamste argumenten

Betrokken gemeenschapsmerk: woordmerk „Just crunch it…” voor waren en diensten van de klassen 29, 30, 31 en 35 — gemeenschapsmerkaanvraag nr. 10 713 485

Beslissing van de onderzoeker: gedeeltelijke afwijzing van de inschrijvingsaanvraag

Beslissing van de kamer van beroep: gedeeltelijke vernietiging van de bestreden beslissing middels de in zaak R 1922/2012-1 gegeven beslissing

Aangevoerde middelen: schending van artikel 7, lid 1, sub b en c, van verordening (EG) nr. 207/2009