Home

Zaak T-38/14: Beroep ingesteld op 14 januari 2014 — Kafetzakis e.a./Helleense Republiek e.a.

Zaak T-38/14: Beroep ingesteld op 14 januari 2014 — Kafetzakis e.a./Helleense Republiek e.a.

1.9.2014

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

C 292/45


Beroep ingesteld op 14 januari 2014 — Kafetzakis e.a./Helleense Republiek e.a.

(Zaak T-38/14)

2014/C 292/55

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: Georgios Kafetzakis (Athene, Griekenland) en 102 andere verzoekers (vertegenwoordiger: Ch. Papadimitriou, advocaat)

Verwerende partijen: Helleense Republiek, Europees Parlement, Europese Raad, Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Europese Centrale Bank, Eurogroup

Conclusies

vaststellen dat verweerders hebben nagelaten de nodige wettelijke maatregelen vast te stellen om uitdrukkelijk de obligaties uit te sluiten die de Helleense Republiek onder dwang aan verzoekers heeft toegekend bij hun ontslag door het voormalige Olympic Airways, dat opgelegd was bij besluit van de Europese Commissie;

verzoekers en alle andere ontslagen werknemers van het voormalige Olympic Airways bij een handeling van Unierecht — richtlijn, verordening of andere wetgevingshandeling van de Unie — met rechtstreekse werking, de mogelijkheid bieden om 100 % van de waarde te innen van de obligaties die hun als vergoeding van hun gedwongen ontslag/pensionering door Olympic Airways zijn toegekend;

bij een handeling van Unierecht — richtlijn, verordening of andere wetgevingshandeling — met rechtstreekse werking aan iedere verzoeker een schadevergoeding toekennen van 3 00 000 EUR, ter compensatie van de onrust en de bezorgdheid die zij hebben doorstaan alsook van de ernstige schending van grondrechten en de vroegtijdige beëindiging van hun beroepsleven.

Middelen en voornaamste argumenten

Ter ondersteuning van hun beroep voeren verzoekers vijf middelen aan.

1.

Eerste middel: de wetgevende maatregelen en maatregelen van andere aard die er in Griekenland toe hebben geleid dat houders van onder Grieks recht vallende staatsobligaties verplicht waren tot deelname aan het PSI, zijn in werkelijkheid handelingen van de Europese Unie.

2.

Tweede middel: de maatregelen die de Griekse regering heeft vastgesteld om het hoofd te bieden aan de Griekse staatsschuld, zijn voornamelijk opgelegd door de instellingen van de Europese Unie en, in het bijzonder, door de ECB en de Europese Commissie.

3.

Derde middel: verweerders hebben nagelaten de nodige wettelijke maatregelen vast te stellen om uitdrukkelijk de Griekse staatsobligaties van verzoekers uit te sluiten, die hun onder dwang door die Staat als vergoeding zijn toegekend, bij handelingen van de Ministerraad, waarbij de toepassingsvoorwaarden van het PSI in Griekenland zijn bepaald.

4.

Vierde middel: het feit dat de ontslagen werknemers van het voormalige Olympic Airways zijn gelijkgesteld met gewone houders van Griekse staatsobligaties, en het feit dat zij niet van het PSI zijn uitgesloten en dat het uitdrukkelijk om een vergoeding gaat, hebben verzoekers rechtstreekse, persoonlijke en ernstige schade toegebracht en hun het genot van hun grondrechten ontzegd.

5.

Vijfde middel: alle wetgevingsmaatregelen van de Griekse regering zijn vastgesteld op aanbevelen van, of, juister gezegd, bij besluit van Eurogroup, ECOFIN, de ECB en de Europese Commissie.